Đại học Hoa Sen – HSU

Giải nút thắt cho vấn đề Biển Đông

Giáo sư Carlyle Thayer thuộc học viện Quốc phòng Australia cho biết có bảy vấn đề lớn sẽ vẫn tồn tại ở khu vực này trong thời gian tới. Quan điểm của học giả này bao trùm toàn bộ khu vực (phần in nghiêng)[1]. Chúng ta thử tìm xem các cách cởi bỏ nút thắt này trên góc nhìn Việt Nam.

Xem tiếp thông tin tại đây

Theo Lê Vĩnh Trương

Quỹ Nghiên cứu biển Đông

(Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị, 27/7/2012)

 

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo