Thông báo Dạy – Học

  1. Thông báo V/v Dạy – Học và điểm danh học kỳ 1 Năm học 2023-2024
  2. Thông báo Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023
  3. Thông báo V/v buộc thôi học Sinh viên bậc Đại học Khóa 2017 đã hết thời gian học tối đa
  4. Thông báo về việc Dạy – Học và Đim danh Học kỳ Hè Năm học 2022 – 2023
  5. Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2023
  6. Thông báo về việc dạy – học – kiểm tra – thi Học kỳ 2 Năm học 2022 – 2023
image image image image