Đại học Hoa Sen

Thông báo Dạy – Học

 1. Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Năm 2024
 2. Thông báo về việc duy trì hoạt động dạy – học vào ngày Lễ Giáng sinh năm 2023
 3. Thông báo 80 V/v Thời gian học tối đa và cảnh báo buộc thôi học khi hết thời gian học tối đa đối với sinh viên Khóa 2019
 4. Thông báo 79 V/v Cảnh báo buộc thôi học Sinh viên bậc Đại học Khóa 2016 khi hết thời gian đào tạo
 5. Thông báo 66 V/v nộp chứng chỉ quốc tế để xét miễn Ngoại ngữ 2, chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh_ Khóa 2023
 6. Thông báo 65 V/v thời hạn nộp chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn các HP Ngoại ngữ 2_ ngành không chuyên ngữ Khóa 2023
 7. Thông báo 64 V/v nộp chứng chỉ quốc tế tiếng Anh để xét miến HP EII ngành không chuyên ngữ_ Khóa 2023
 8. Thông báo V/v Dạy – Học Học kỳ 1 Năm học 2023 – 2024 Dành cho Tân Sinh viên Khóa 2023 (trừ Sinh viên học với khóa cũ và miễn học phần)
 9. Thông báo V/v Dạy – Học và điểm danh học kỳ 1 Năm học 2023-2024
 10. Thông báo Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023
 11. Thông báo V/v buộc thôi học Sinh viên bậc Đại học Khóa 2017 đã hết thời gian học tối đa
 12. Thông báo về việc Dạy – Học và Đim danh Học kỳ Hè Năm học 2022 – 2023
 13. Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2023
 14. Thông báo về việc dạy – học – kiểm tra – thi Học kỳ 2 Năm học 2022 – 2023
Facebook Youtube Tiktok Zalo