Đại học Hoa Sen

Biểu mẫu

Dạy - Học
Phiếu đề nghị cấm thi bổ sung Phiếu điều chỉnh điểm danh 2023 Phiếu báo nghỉ và đăng ký dạy bù / dạy thay (Tiếng Việt) Phiếu báo nghỉ và đăng ký dạy bù / dạy thay (Tiếng Anh)
Đơn học vụ
1. ĐƠN HỌC VỤ SINH VIÊN BM.01 – Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời BM.02 – Đơn đề nghị thôi học BM.03A – Đơn đề nghị gia hạn thời gian tạm ngừng học BM.05 – Đơn đề nghị xác nhận tình trạng học tập  BM.06 – Đơn đề nghị miễn học phần BM.07A – Đơn đề nghị miễn học phần tiếng Anh, ngoại ngữ 2 BM.07B – Đơn đề nghị miễn GDQP, GDTC (có chứng chỉ) BM.08 – Đơn đề nghị miễn học GDTC (không có chứng chỉ) BM.09 – Đơn đề nghị xét miễn thực hành GDTC, GDQP...
Facebook Youtube Tiktok Zalo