Đại học Hoa Sen

Thông báo tốt nghiệp

  1. Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2024
  2. Thông báo về việc nhận Bằng tốt nghiệp từ 21/12/2023 đến 23/12/2023
  3. Thông báo về việc nhận Bằng tốt nghiệp từ 07/12/2023 đến 09/12/2023
  4. Thông báo 75 V/v Xét tốt nghiệp Đợt 4 Năm 2023 (bổ sung)
  5. Thông báo 49 Quy định học tiếng Anh, ngoại ngữ 2 và chuẩn đầu ra tiếng Anh SV các khóa
  6. Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông Từ 17/07 đến 28/07/2023
  7. Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 3 và đợt 4 năm 2023
  8. Thông báo về việc cấp phát Bằng tốt nghiệp từ 31/05/2023 đến 03/06/2023
Facebook Youtube Tiktok Zalo