Đại học Hoa Sen

Dạy – Học

  1. Phiếu đề nghị cấm thi bổ sung
  2. Phiếu điều chỉnh điểm danh 2023
  3. Phiếu báo nghỉ và đăng ký dạy bù / dạy thay (Tiếng Việt)
  4. Phiếu báo nghỉ và đăng ký dạy bù / dạy thay (Tiếng Anh)

Facebook Youtube Tiktok Zalo