Đại học Hoa Sen

Chức năng – Nhiệm vụ

  1. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo Đại học là đơn vị tham mưu, giúp việc cho BGH, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ về công tác đào tạo đại học, thực hiện việc xây dựng, phát triển, quản lý chương trình đào tạo chính quy ở bậc đại học, đảm bảo quá trình tổ chức đào tạo của Trường được vận hành đúng theo các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường

2. NHIỆM VỤ

2.1 Tham mưu cho Ban Giám Hiệu

2.2 Triển khai thực hiện Công tác đào tạo

2.3. Triển khai thực hiện công tác tổ chức thi

2.4. Triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên, văn bằng, chứng chỉ

2.5. Triển khai công tác cố vấn học tập và trải nghiệm sinh viên

2.6. Thực hiện giám sát, kiểm tra, phối hợp

Facebook Youtube Tiktok Zalo