Đại học Hoa Sen

Thông báo Đăng ký học phần

 1. Danh sách sinh viên, lớp học phần bị hủy do không đủ sĩ số và danh sách học phần được đăng ký đợt bổ sung HK 2 Năm học 2023 -2024
 2. Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ Hè Năm học 2023-2024
 3. Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ 2 Năm học 2023-2024
 4. Thông báo công bố danh sách sinh viên, lớp học phần bị hủy do không đủ sĩ số và danh sách học phần được đăng ký đợt bổ sung HK Tết Năm học 2023 -2024
 5. Thông báo 82 V/v đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ Tết Năm học 2023-2024
 6. Thông báo 81 V/v lập/điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân để đăng ký học phần online Học kỳ Tết Năm học 2023-2024 đợt bổ sung
 7. Thông báo gia hạn thời gian Đăng ký học phần bổ sung Online Học kỳ 1, Năm học 2023-2024
 8. 25.7.2023 Thông báo ĐKHP và đóng HP HK1 NH 2023-2024
 9. Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch học tấp cá nhân để ĐKHP-Online HK1 Năm học 2023-2024 đợt Bổ sung
 10. Thông báo lập, điều chỉnh Kế hoạch học tập cá nhân bổ sung để Đăng ký học phần -Online HK 1 NH 2023-2024
 11. Thông báo về việc Đăng ký GDQP-AN Học kỳ Hè NH 2022-2023
 12. Thông báo về việc ĐKHP và đóng học phí HK Hè (2022-2023)
 13. Thông báo điều chỉnh KHHT-CN để ĐKMH-Online HK Hè NH 2022-2023
 14. Thông báo hướng dẫn SV khóa 2022 sử dụng phần mềm lập Kế hoạch học tập cá nhân (KHHT-CN) và Đăng ký học phần online (ĐKHP-online)
 15. Thông báo về việc ĐKHP và đóng học phí HK 2 (2022-2023)
 16. Thông báo Mốc thời gian Đăng ký Học phẩn Bổ sung Online lần 2 HK2 Năm học 2022-2023
 17. Hướng dẫn đăng ký HP và lập kế hoạch học tập cá nhân cho Sinh viên
Facebook Youtube Tiktok Zalo