Đại học Hoa Sen

Quy chế, quy định

(Lưu ý: CỔNG THÔNG TIN NÀY DÀNH RIÊNG CHO CỐ VẤN HỌC TẬP)

1. Quy chế cố vấn học tập

Các hướng dẫn chức năng dành cho CVHT:

1.1 Hướng dẫn chức năng CRM dành cho CVHT

1.2 Hướng dẫn chức năng quản lý KHHT-CN

1.3 Hướng dẫn chức năng chăm sóc sinh viên

1.4 Hướng dẫn chức năng đánh giá Công tác CVHT

Các hướng dẫn chức năng dành cho Sinh viên:

1.1 Hướng dẫn lập KHHT-CN cho Sinh viên

1.2 Hướng dẫn Đăng ký học phần Sinh viên

1.3 Hướng dẫn thực hiện yêu cầu môn học thay thế online dành cho SV trên PS

2. Quy chế đào tạo

3. Quy định về học & chuẩn đầu ra tiếng Anh (áp dụng cho Sinh viên các ngành không chuyên ngữ)

Khóa 2023

Khóa 2022

Khóa 2021

Khóa 2020

Khóa 2018, 2019

Khóa 2016, 2017

4. Quy định chuẩn đầu ra dành cho SV ngành Ngôn ngữ Anh

5. Quy định về ngoại ngữ 2 trong chương trình đào tạo

6. Quy định khác

Facebook Youtube Tiktok Zalo