Đại học Hoa Sen

Văn bản

Quy chế
QUY CHẾ ĐÀO TẠO Quy chế đào tạo trình độ đại học (từ khóa 2023 trở về sau) Quy chế Giảng viên phụ trách lớp ngành Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 Quy chế CVHT ban hành kèm theo quyết định số 2791 – QĐ-ĐHHS Quy chế đào tạo trình độ Đại học (Khóa 2021 trở đi) Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Khóa 2020 trở về trước) QUY CHẾ THI / KIỂM TRA Quy chế tổ chức thi và Quản lý điểm (02.02.2024) Thông báo v/v thực hiện nghiêm túc việc thi/kiểm tra và...
Quy định
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIÁO VỤ Quy định về công tác giảng dạy của Giảng viên QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN Năm học 2021 – 2022 Hướng dẫn về cách ĐKMH và đóng học phí năm học 2021 – 2022 Thông báo Mốc thời gian ĐKMH và các qui định liên quan ĐKMH HK hè (2021-2022) QUY ĐỊNH HỌC TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ THỨ HAI Quy định học và Chuẩn đầu ra tiếng Anh (Áp dụng với các ngành không chuyên ngữ) Khóa 2023 Quy đinh học và CĐR tiếng Anh khóa 2023 (cập nhật lần 1)...
Quy trình
Quy trình phòng Đào tạo đại học (Lưu ý: tài liệu chỉ cho phép các thành viên của Phòng Đào tạo đại học được xem, sử dụng tài khoản gmail của trường)      1. Bộ phận Học vụ – Hỗ trợ sinh viên Quy trình in ấn, quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp và bản sao văn bằng Quy trình công nhận hoàn thành chương trình giáo dục thể chất năm 2022 Quy trình lập báo cáo và theo dõi sĩ số sinh viên năm 2022 Quy trình phân công cố vấn học tập năm 2022 Quy...
Hồ sơ mở ngành
Khoa Công nghệ thông tin Khoa Kinh tế – Quản trị Khoa Logistics – Thương mại quốc tế Khoa Khoa học xã hội – Luật Khoa Thiết kế – Nghệ thuật Khoa Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn Khoa Tài Chính – Ngân Hàng Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa quốc tế
Facebook Youtube Tiktok Zalo