Đại học Hoa Sen

Thi – Kiểm tra

  1. Biên bản phúc khảo (dành cho các môn đề án, đồ án, TTTN, KLTN) – Mẫu số 12b
  2. Biên bản phúc khảo (đối thoại) – Mẫu số 12a
  3. Phiếu đề nghị điều chỉnh điểm thi (áp dụng cộng – nhập điểm sai sót) – Mẫu số 11a
  4. Phiếu đề nghị điều chỉnh điểm thi (Sinh viên được khôi phục HP) – Mẫu số 11b
  5. Báo cáo tình hình tại phòng thi – ghi nhận tình hình kiểm tra – Mẫu số 06
  6. Biên bản xử lý sinh viên – ghi nhận sinh viên ra ngoài – xử lý nhân viên – Mẫu số 08
Facebook Youtube Tiktok Zalo