Đại học Hoa Sen – HSU

Cuộc tranh luận đầu tiên về triết lý giáo dục ở Athens (Bài 5): Tóm tắt ba quan điểm giáo dục

Trước khi bàn về ảnh hưởng riêng của mỗi truyền thống, ta có thể thử tóm lược triết lý giáo dục của cả ba xu hướng đã lần lượt được trình bày trong bài này– tầng lớp quý tộc, trào lưu du giáo, và Socrates.

Bảng tổng kết bên dưới lần lượt nêu lên những câu hỏi tổng quát nhất mà mọi nhà giáo dục, bất cứ ở đâu và vào thời nào, cũng đều phải quan tâm, và câu trả lời của cả ba xu hướng. Từ đấy, ta sẽ dễ trông thấy hơn phần ảnh hưởng còn được lưu truyền hoặc đã mất của các bên trên nền giáo dục hiện đại.
 

Xem tiếp tại đây
 
Theo Nguyễn Văn Khoa
(Nguồn: Tia Sáng, 10/12/2012)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo