Đại học Hoa Sen – HSU

Cùng GS Phan Văn Trường chia sẻ kinh nghiệm về nghệ thuật thương thuyết

Nhân dịp về thăm quê hương, mối thân hữu giữa trường Đai học Hoa Sen và tấm lòng dành cho các bạn sinh viên Hoa Sen. Giáo sư sẽ đến trường Đai học Hoa Sen cùng chia sẻ kinh nghiệm về Nghệ thuật thương thuyết.

Thời gian: 14:00 – 16:00 ngày 31 tháng 10 năm 2011

Địa điểm: Lầu 1 Cơ sở 93 Cao Thắng – Quận 3.

Đôi nét về GS Phan Văn Trường:

Kỹ Sư Trường Quốc Gia Cầu Đường- Pháp (năm 1970) 

Nguyên Giảng Viên Quy Hoạch Vùng/Kinh Tế Đô Thị tại Trường Đại Học Paris.

Hiện là Cố Vấn Chính Phủ Pháp- Thương Mại Quốc Tế. 

Ông có kinh nghiệm giao thiệp trên 80 nước trên khắp năm châu, hơn 35 năm kinh nghiệm đàm phán trực tiếp với 30 nước.

Nội dung chương trình:

  • Thằng Bờm – Vietnamese hero – Hay nghệ thuật thương thuyết có sẵn trong văn hóa dân gian
  • Đôi điều chia sẻ cùng sinh viên Hoa Sen – Tương lai nào cho thế hệ trẻ.

Vì số lượng chổ ngồi có giới hạn, xin vui lòng đăng ký tại địa chỉ email anh.lethivan@hoasen.edu.vn  – đăng ký trực tiếp tại phòng Hỗ trợ Sinh viên C204 – 93 Cao Thắng hoặc E 103 E 104 Cở sở 2 CVPM Quang Trung.

Lưu ý: Nhận đăng ký từ ngày ra thông báo đến 17:00 ngày 29 tháng 10 năm 2011.

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo