Đại học Hoa Sen – HSU

Chương trình huấn luyện kỹ năng thông qua điện ảnh – EDUCINE

Có bao giờ bạn tự hỏi: Những giá trị và nguyên tắc nào sẽ chỉ lối cho Tôi? Tôi muốn đạt được những gì? Những ý định dài hạn của tôi là gì? Tôi đại diện cho điều gì? Tôi tin vào điều gì? Làm thế nào để tôi khác người khác trong xã hội? Tôi thấy bản thân mình như thế nào?

Hãy cùng chúng tôi tìm kiếm câu trả lời và khám phá sức mạnh của chính bản thân mình.

EDUCINE – Chương trình huấn luyện kỹ năng thông qua điện ảnh

Tư Duy Tích Cực: Bí Mật của Yes và Sự Thành Công

8:30-12:00, Thứ Sáu 31/05 – Hội trường Lầu 1- 93 Cao Thắng

Ứng dụng DISC để hiểu người và thành công trong giao tiếp

8:30-12:00, Thứ Bảy 15/06 – Hội trường Lầu 1- 93 Cao Thắng

Liên hệ:

Phòng Hỗ trợ Sinh viên: Chị Lý Kim Phụng – 8301877 (136) – phung.lykim@hoasen.edu.vn

Câu lạc bộ Sách Hoa Sen: Anh Lữ Minh Hiệp   (0983256878) – bookclub.hsu@gmail.com

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo