Đại học Hoa Sen – HSU

Câu lạc bộ sinh viên năng động để có trường Đại học tốt?

Bài viết thử gợi một cách tiếp cận nhỏ đối với chủ đề lớn về trường Đại học tốt: khuyến khích hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) sinh viên (về số lượng và chất lượng) để tăng tính chủ động trong việc tự đào tạo và định hướng nghề nghiệp của chính sinh viên. Thứ nhất là chỉ số tỉ lệ số sinh viên/số CLB sinh viên trong mỗi trường như một công cụ lượng hoá sơ khởi. Thứ hai là tăng cường tìm hiểu các mô hình phát triển CLB sinh viên trong và ngoài nước. Thứ ba là nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động hỗ trợ sinh viên (trong đó CLB Sinh viên là một nội dung chính) của trường đại học. Do khuôn khổ thời gian tìm hiểu có hạn, bài viết là một gợi mở vấn đề chứ không phải là một nghiên cứu chi tiết về một chủ đề vốn rất mới ở Việt Nam. Nghiên cứu sâu hơn về cả định tính và định lượng là rất cần thiết để có các luận cứ thuyết phục.

Một hoạt động cộng đồng của CLB Tuổi Xanh – Trường Đại học Hoa Sen

Khi bàn về chủ đề Đổi mới Đại học, một tiếng nói thường nhỏ bé và bị lãng quên, lại chính từ sinh viên, những chủ thể của môi trường giáo dục luôn nêu  khẩu hiệu “lấy học sinh/sinh viên làm trung tâm” vốn đã không quá xa lạ. Câu hỏi đưa ra là, liệu sinh viên có thể phần nào “tự đào tạo”, “tự định hướng” nghề nghiệp cho mình không? Câu trả lời mà bài viết này đưa ra là một phác thảo về hình ảnh hoạt động của các Câu lạc bộ Sinh viên qua một vài dẫn chứng cụ thể từ kinh nghiệm trực quan của người viết như là một cựu sinh viên…

>> Xem tiếp

Theo Kim Ngọc Minh
(Nguồn: Học thế nào, 17/10/2014)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo