Đại học Hoa Sen – HSU

Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (20/8/2014 – 8/9/2014)

Nhằm minh bạch hoá việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung và giúp thí sinh lựa chọn được ngành học với số điểm của mình, Trường Đại học Hoa Sen thông báo Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (20/8/2014 – 8/9/2014) như sau:

 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 12:00 ngày 20/8/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 15:30 ngày 21/8/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 22/8/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 11:30 ngày 23/8/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 25/8/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 26/8/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 27/8/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 28/8/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 29/8/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 3/9/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 4/9/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 5/9/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 6/9/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 8/9/2014 vui lòng xem tại đây
 • Danh sách đăng ký xét tuyển cập nhật đến 17:00 ngày 9/9/2014 vui lòng xem tại đây (Danh sách bổ sung hồ sơ hợp lệ gởi qua đường bưu điện – căn cứ theo dấu bưu điện).

Lưu ý: ​Danh sách bao gồm những hồ sơ hợp lệ (tính đến thời điểm cập nhật). Thí sinh và phụ huynh kiểm tra thông tin trên danh sách. Trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc không có tên trong danh sách, thí sinh vui lòng liên hệ trực tiếp nơi nộp hồ sơ để chỉnh sửa trong thời gian trường nhận hồ sơ xét tuyển.

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo