Đại học Hoa Sen – HSU

“Cần nhận rõ vấn đề của dân tộc mình là gì”

GD hé cho người học vừa thoáng thấy thế giới quanh mình, vừa lại hé mở cho thấy thế giới bên trong của chính mình, bắt đầu có ý thức về thế giới ấy, tự tò mò về mình, mong muốn và biết cách tự nhận ra mình, tự phát hiện…

– Làm thế nào để một người thầy có thể tác động đến tiềm năng của từng người trong lúc giảng dạy rất nhiều người bằng chỉ một nội dung bài giảng?

– Nếu hiểu GD là giải phóng, thì còn phải làm cuộc giải phóng với từng người, của từng người. Vì mỗi con người là một thế giới vô cùng riêng biệt, độc đáo. Đấy là thế giới đơn nhất, với những quy luật vận hành và phát triển đơn nhất, không giống ai, không ai thay thế được cho ai.

Xem tiếp tại đây

(Nguồn: Vietnamnet.vn, 23/03/2013)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo