Đại học Hoa Sen – HSU

Bút hiệu Tự Lực Văn Đoàn

Theo di cảo viết tay “Đời làm báo” của Nhất Linh, do Nguyễn Tường Thiết, con trai Nhất Linh, trân trọng giao cho ban sưu tầm (có bổ sung thêm).

Bảy người trong Tự Lực Văn Đoàn gồm có:

 • Nguyễn Tường Tam – Trưởng đoàn – Bút hiệu: Nhất Linh, Đông Sơn, Tam Linh, Bảo Sơn, Lãng Du, Tân Việt  và cũng là Giám Đốc cùng Chủ bút báo Phong Hóa.
 • Trần Khánh Giư – Bút hiệu: Khái Hưng, KH, Nhị Linh, Nhát Dao Cạo, Hàn Đãi Đậu, Bán Than.
 • Nguyễn Tường Long – Bút hiệu: Tứ Ly, Hoàng Đạo, Tường Vân, Đạo Danh Phúc Vân
 • Nguyễn Đình Lễ tức Thứ Lễ – Bút hiệu: Thế Lữ, Lê Ta.
 • Nguyễn Tường Lân – Bút hiệu: Thạch Lam, Việt Sinh, Thiện Sĩ.
 • Hồ Trọng Hiếu – Bút hiệu Tú Mỡ.
 • Ngô Xuân Diệu – Bút hiệu Xuân Diệu 

 

Nguyễn Tường Cẩm làm giám đốc tờ Ngày Nay 5 số đầu, sau đó là Nguyễn Tường Lân rồi Nguyễn Kim Hoàn.

Ghi chú: Khái Hưng, Hoàng Đạo và Thạch Lam thay phiên nhau làm chủ bút báo Ngày Nay

Những cộng sự viên khác không ở trong tòa soạn và TLVĐ:

 • Cù Huy Cận bút hiệu Huy Cận (thơ mới)
 • Trần Tán Cửu bút hiệu Trọng Lang (phóng sự)
 • Đoàn Phú Tứ (thơ và kịch)
 • Đỗ Đức Thu (tiểu thuyết)
 • Lê Thạch Kỳ bút hiệu Chàng thứ 13 (khoa học)
 • Trần Tiêu (tiểu thuyết)
 • Thanh Tịnh (tiểu thuyết)
 • Phạm Cao Củng bút hiệu Phạm thị Cả Mốc (thơ khôi hài)
 • Nguyễn Khắc Hiếu bút hiệu Tản Đà (dịch Đường thi)
 • Bùi Hiển (truyện ngắn)
 • Tô Hoài (truyện ngắn)
 • Nguyên Hồng (tiểu thuyết)
 • Đinh Hùng(tranh khôi hài)
 • Nguyễn Công Hoan (truyện ngắn)
 • Vi Huyền Đắc (kịch)
 • Mụ Béo Saigon (không biết tên thật)
 • Nguyễn Tường Bách (thơ và truyện ngắn)…

Các Họa sĩ:

 • Nguyễn Gia Trí bút hiệu :RIGT, GTri, GT
 • Tô Ngọc Vân bút hiệu Tô Tử, Ái Mỹ
 • Nguyễn Cát Tường bút hiệu Lemur, Cát Tường, CT
 • Trần Bình Lộc bút hiệu Bloc
 • Trần Quang Trân bút hiệu Ngym, NM, Ngạc Mai
 • Trần văn Cẩn
 • Lưu văn Sìu
 • Lê Minh Đức bút hiệu Bút Sơn (đẻ ra Xã Xệ)
 • Nhất Sách
 • ….
   

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo