Đại học Hoa Sen – HSU

Buổi ra mắt của trường học đặc biệt nhất Việt Nam

Sau một thời gian chuẩn bị, cổng giáo dục trực tuyến mở GiapSchool chính thức ra mắt vào ngày 31/8/2013 tại địa chỉ: www.giapschool.org. Có thể coi đây là một tín hiệu không nhỏ với giáo dục Việt Nam.

Sự phát triển của công nghệ đã và đang làm thay đổi các mô hình đào tạo và ảnh hưởng đến chiến lược của các tổ chức giáo dục. Bùng nổ trong năm 2012, các khoá học đại trà trực tuyến mở (Massive Open Online Course – MOOC) chính là một hình thức phát triển của loại hình đào tạo đại học từ xa. Sự phát triển nhanh chóng của MOOC trong những năm gần đây đã khiến cho việc học trở nên dễ dàng cho mọi người, ở mọi nơi và miễn phí.

Về nguyên tắc, GiapSchool là một cổng MOOCs, tổ chức học tập tương tự như các cổng coursera, edx (có đăng ký khóa học, thảo luận, theo dõi tiến trình, đánh giá…), nhưng các bài giảng được xây dựng như của KhanAcademy…

Xem tiếp tại đây

(Nguồn: Vietnamnet, 3/9/2013)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo