Đại học Hoa Sen – HSU

Từ 19 – 28/02/2021, ĐH Hoa Sen tiếp tục duy trì các hoạt động đào tạo theo hình thức online

Căn cứ theo công văn của UBND TP.HCM về việc kéo dài thời gian cho sinh viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19; thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường ĐH Hoa Sen, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc tiếp tục duy trì các hoạt động đào tạo sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, từ ngày 19 – 28/02/2021, theo hình thức Online, không thực hiện đào tạo tại Trường. 

Cụ thể các hoạt động như sau:

Facebook Youtube Tiktok Zalo