Hướng dẫn thông tin

Ngoài lớp hướng dẫn dành cho tân sinh viên đầu năm học, Thư viện còn tổ chức các lớp hướng dẫn tra cứu thông tin cho GV và SV dưới nhiều hình thức: hướng dẫn theo lớp, nhóm, cá nhân. Thư viện cũng kết hợp với chương trình Giáo dục Tổng quát để đưa một số nội dung hướng dẫn vào môn Phương pháp học đại học. Với các lớp thường xuyên, Thư viện sẽ thông báo lịch hướng dẫn theo từng nội dung để bạn đọc đăng ký tham gia.

Các nội dung bao gồm:

  1. Tổng quan về kiến thức thông tin.
  2. Tra cứu nguồn tài liệu thư viện (sách in, sách điện tử, tài liệu học tập, cơ sở dữ liệu)
  3. Cách tìm kiếm thông tin và đánh giá thông tin trên Internet
  4. Cách tra cứu Google nâng cao
  5. Vấn đề bản quyền và chống đạo văn trong dạy và học
  6. Phương pháp hiệu quả để đọc sách và ghi chú bài giảng trên lớp.
  7. Phương pháp lập danh mục tham khảo cho luận văn, bài nghiên cứu.
  8. Các nội dung liên quan đến kiến thức thông tin, hỗ trợ giảng dạy và học tập khác (theo yêu cầu cụ thể).

Cách thức đăng ký:

  • Đăng ký trực tiếp tại quầy Thủ thư.
  • Đăng ký trực tiếp trên website Thư viện tại đây,
Facebook Instagram Youtube image