Đại học Hoa Sen

Cơ sở dữ liệu Bloomberg Businessweek

  • Cơ sở dữ liệu Bloomberg Businessweek là một tài nguyên thông tin có giá trị, cung cấp các bài viết, báo cáo, phân tích và tin tức về kinh doanh, tài chính, kinh tế và các ngành công nghiệp khác nhau. Đây là một phần của Bloomberg L.P., một công ty dịch vụ tài chính và phần mềm dữ liệu toàn cầu. Bloomberg Businessweek chủ yếu hướng tới đối tượng là các nhà đầu tư, doanh nhân, nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh.

Cơ sở dữ liệu này bao gồm nhiều loại tài liệu như:

1. Bài viết tạp chí: Các bài báo từ tạp chí Bloomberg Businessweek, bao gồm các phân tích sâu rộng về các sự kiện kinh tế, xu hướng kinh doanh, và các câu chuyện thành công của các công ty.

2. Báo cáo tài chính: Các báo cáo chi tiết về hiệu quả hoạt động của các công ty, xu hướng thị trường, và các phân tích kinh tế.

3. Tin tức thời sự: Cập nhật liên tục về các sự kiện kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến thị trường tài chính và kinh doanh toàn cầu.

4. Phân tích ngành: Các nghiên cứu và báo cáo chuyên sâu về các ngành công nghiệp cụ thể, từ công nghệ, y tế đến năng lượng và bất động sản.

5. Dữ liệu thị trường: Thông tin chi tiết về các thị trường chứng khoán, trái phiếu, hàng hóa và các công cụ tài chính khác.

Cơ sở dữ liệu này là một nguồn thông tin quý giá cho những ai muốn nắm bắt các xu hướng kinh tế và kinh doanh mới nhất, cũng như tìm hiểu sâu hơn về các chiến lược và hoạt động của các công ty hàng đầu trên thế giới.

Link truy cập: https://bloombergbusinessweek.vn/thu-vien-an-pham/

Facebook Youtube Tiktok Zalo