Đại học Hoa Sen

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến

Nguyên tắc chung sử dụng các CSDL trực tuyến:

  • Đối với CSDL truy cập mở: có thể sử dụng tra cứu và tải các bài báo, tạp chí nghiên cứu, Ebook,… mà không cần đăng nhập.  
  • Đối với CSDL thương mại (Thư viện mua): 

– Bạn đọc phải đăng nhập bằng tài khoản Email do Trường ĐH Hoa Sen cấp để lấy danh sách “USER”“PASSWORD” mới có thể sử dụng các CSDL này.

– Thông tin về tài khoản truy cập CSDL này chỉ sử dụng cho sinh viên, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Hoa Sen, không chia sẻ với bất kỳ hình thức nào.

– Danh sách “USER”“PASSWORD” :

  1. Giảng viên, nhân viên: Xem tại đây
  2. Sinh viênXem tại đây

– Trong trường hợp đăng nhập không được, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện qua địa chỉ email askme@hoasen.edu.vn để được hỗ trợ.

Hướng dẫn sử dụng:

image