Đại học Hoa Sen

Cơ sở dữ liệu trực tuyến

1. CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI

Gồm các Cơ sở dữ liệu sách, tạp chí, công trình nghiên cứu khoa học, luận văn – luận án,… được Trung tâm Thông tin Thư viện hợp đồng mua quyền truy cập với các nhà xuất bản/ tổ chức trong và ngoài nước phục vụ cho GV, SV.

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRUY CẬP MỞ

Gồm các Cơ sở dữ liệu sách, tạp chí, công trình nghiên cứu khoa học, luận văn – luận án,… được xây dựng bởi các cá nhân/ nhà xuất bản/ tổ chức trong và ngoài nước; được Trung tâm Thông tin Thư viện sưu tầm, và chọn lọc.

Nguyên tắc chung sử dụng các CSDL trực tuyến:

1. Đối với CSDL truy cập mở: có thể tra cứu, đọc trực tuyến, hoặc tải về các ebook, bài tạp chí, công trình khoa học, luận văn – luận án,… mà không cần sử dụng tài khoản đăng nhập.   

2. Đối với CSDL thương mại: 

– Người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản Email do Trường Đại học Hoa Sen cấp để xem Danh sách “USERNAME” “PASSWORD” mới có thể truy cập sử dụng các CSDL này.

– Thông tin về tài khoản truy cập CSDL này chỉ sử dụng cho sinh viên, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Hoa Sen, không chia sẻ với bất kỳ hình thức nào.

– Danh sách “USERNAME” “PASSWORD” dùng để truy cập các CSDL:

  1. Giảng viên, nhân viên: Xem tại đây
  2. Sinh viênXem tại đây

Trong trường hợp đăng nhập không được, người dùng vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin Thư viện qua địa chỉ email askme@hoasen.edu.vn hoặc hanh.vohong2460@hoasen.edu.vn để được hỗ trợ.

Facebook Youtube Tiktok Zalo