Cơ sở dữ liệu trực tuyến

Tài liệu chung
Tài liệu chung là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Kinh tế – Quản lý, Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh – Marketing, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Văn hóa nghệ thuật, Văn bản luật, Y tế – Sức khỏe, Luận văn – Báo cáo,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng...
Tài liệu miễn phí
Tài liệu miễn phí là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Kinh tế – Quản lý, Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh – Marketing, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học xã hội, Luận văn – Báo cáo,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng pdf.
Thư viện PDF.com
Thư viện PDF.com là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Tâm Lý – Kỹ Năng Sống, Y Học – Sức Khỏe, Văn Hoá – Nghệ Thuật, Triết Học, Kiến Trúc – Xây Dựng, Kinh Tế – Quản Lý, Ngoại Ngữ, Lịch Sử, Ẩm Thực – Nấu Ăn, Marketing – Bán Hàng,…. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng pdf.
Thư viện số Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Thư viện số Trường Đại học Luật, Đại học Huế là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hơn 200 tài liệu điện tử thuộc lĩnh vực Luật. Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải miễn phí dưới pdf.
Thư viện số Trường Đại học Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội
Thư viện số Trường Đại học Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hơn 4.500 tài liệu điện tử thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Công nghệ thông tin, Môi trường, Biến đổi khí hậu, Đất đai, Kiến thức đại cương,… các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể tải miễn phí dưới nhiều định dạng như: word, excel, pdf, ppt,…
Free Ebooks and Slides
Free Ebooks and Slides là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn ebook và slides bài giảng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh, Kinh tế – Tài chính, Giáo dục, Tiếp thị, Tâm lý học, Xã hội học, Thuế, Nghiên cứu – Thống kê, Y tế – Sức khỏe.

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image