Đại học Hoa Sen

Hỗ trợ phòng học nhóm

Mục đích:

Hỗ trợ bạn đọc có nhu cầu cần một không gian riêng dành cho học nhóm, thuyết trình …, Thư viện hiện có 04 phòng học nhóm (02 ở cơ sở Quang Trung 2, 02 ở Thành Thái) đáp ứng nhu cầu này.

Phòng họp nhóm Thư viện Thành Thái

Yêu cầu chung:

  • Một nhóm từ 4 đến 8 bạn đọc
  • Giữ vệ sinh, không ăn thức ăn trong phòng
  • Hoàn trả các thiết bị hỗ trợ cho việc học nhóm khi không còn sử dụng tại quầy thủ thư

Cách thức đăng ký:

  • Liên hệ đăng ký trực tiếp tại quầy Thủ thư
  • Hoặc đăng ký trực tuyến bằng các quét mã QR bên dưới

Lưu ý:

  • Sau khi quét mã QR thì điền thông tin sinh viên, thông tin giờ đặt, họ và tên người đặt và gửi đến địa chỉ thư điện tử askme@hoasen.edu.vn
  • Bạn đọc sẽ nhận được phản hồi thông tin xác nhận/ từ chối cho việc đăng ký mượn phòng họp nhóm ( do trùng lịch mượn, hết phòng họp nhóm)
  • Bạn đọc nên thường xuyên kiểm tra thư điện tử đã đăng ký
Facebook Youtube Tiktok Zalo