Hỗ trợ phòng học nhóm

Với mục đích hỗ trợ tối đa cho bạn đọc có nhu cầu một không gian riêng dành cho học nhóm, thuyết trình …, Thư viện hiện có 03 phòng học nhóm (02 ở cơ sở Quang Trung 2, 01 ở Nguyễn Văn Tráng) đáp ứng nhu cầu này. 

Yêu cầu chung:

  • 01 Nhóm từ 4 bạn đọc trở lên.
  • Giữ vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế khi không sử dụng 

Cách thức đăng ký:

  • Liên hệ đăng ký trực tiếp tại quầy Dịch vụ
  • Hoặc đăng ký trực tuyến tại đây.  

Facebook Instagram Youtube image