Bổ sung tài liệu theo yêu cầu

Với mục đích phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên trường Đai học Hoa Sen, Thư viện trường Đại học Hoa Sen cung cấp thêm dịch vụ Bổ sung tài liệu theo yêu cầu.  

Phương thức phục vụ:

  • Đối với bạn đọc là sinh viên: Điền đầy đủ thông tin tài liệu vào sổ “Yêu cầu bổ sung sách” tại quầy Thủ thư ở các cơ sở.
  • Đối với bạn đọc là giảng viên: Yêu cầu Bổ sung tài liệu học tập, tài liệu tham khảo: Điền phiếu yêu cầu và gửi vào Email: loi.tathuan@hoasen.edu.vn.
  • Ngoài ra, bạn đọc có thể đăng ký dịch vụ tại đây.

Lưu ý: Việc bổ sung tài liệu sẽ được xem xét ưu tiên dựa vào nội dung và tính cấp thiết của tài liệu mà bạn đọc yêu cầu

Facebook Instagram Youtube image