Hướng dẫn các khoá học Elearning

Đây là các Khóa học Elearning đang có tại Thư viện 

  • Tìm kiếm và khai thác tài liệu trong Thư viện

– Link truy cập : https://mlearning.hoasen.edu.vn/course/

– Hướng dẫn truy cập Khóa học: Xem tại đây

  • Hướng dẫn sử dụng Turnitin

– Dành cho Giảng viên: Link: https://mlearning.hoasen.edu.vn/enrol/index.php?id=5915

– Dành cho Sinh viên: Link: https://mlearning.hoasen.edu.vn/enrol/index.php?id=3612

  • Tìm kiếm thông tin và đánh giá Thông tin trên Internet

– Updating …

Facebook Instagram Youtube image