Đại học Hoa Sen

Đăng ký dịch vụ

FORM ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG  

Lưu ý:

– Mục * bắt buộc cung cấp các thông tin để được hỗ trợ tốt nhất.

– Mục Nội dung cần ghi rõ thông tin Ngày giờ, nội dung yêu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ.

    Facebook Youtube Tiktok Zalo