Đại học Hoa Sen

Giới thiệu

Thư viện trường Đại học Hoa Sen được thành lập ngay từ những năm đầu thành lập Trường, cho đến nay, Thư viện đã có hơn 25 năm phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhân viên và sinh viên của Trường.

Giới thiệu
Thư viện trường Đại học Hoa Sen được thành lập ngay từ những năm đầu thành lập Trường. Cho đến nay, Thư viện đã có hơn 30 năm phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhân viên và sinh viên của Trường. Hiện tại thư viện có: Hơn 77.000 tài liệu sách; hơn 9.000 tài liệu điện tử; 25 nhan đề báo – tạp chí nội, ngoại văn; 57 CSDL thương mại và CSDL học thuật mở chọn lọc phục vụ đầy đủ nhu cầu giảng dạy, học tập cho các...
Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Thông tin Thư viện (Trung tâm) là một đơn vị của Trường Đại học Hoa Sen (ĐHHS), thuộc Ban Giám hiệu trực tiếp quản lý, có cơ cấu tổ chức như sau: 1) Sơ đồ tổ chức 2) Cơ cấu nhân sư Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Ms Võ Hồng Hạnh 028 7309 1991 (Ext 12.310) hanh.vohong2460@hoasen.edu.vn Cửa hàng sách Đại học Hoa Sen Ms Nguyễn Thị Lan lan.nguyenthi@hoasen.edu.vn
Nội quy
NỘI QUY THƯ VIỆN Trích điều 7, TV-QyĐ-03 Quy định về việc sử dụng dịch vụ thông tin thư viện Quy định Trung tâm Thông tin Thư viện 20/05/2019 Điều 1: Bạn đọc sử dụng Thư viện phải có Thẻ Sinh viên/ Thẻ Nhân viên Đại học Hoa Sen. Bạn đọc không thuộc Đại học Hoa Sen phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Điều 2: Sách, báo, tạp chí chỉ đọc tại chỗ, không được tự ý mang sách báo ra khỏi Thư viện. Điều 3: Giữ gìn trật tự kho sách tự chọn, không làm đổ sách hoặc xáo trộn trật tự...
Chính sách văn bản
CÁC CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH ĐàBAN HÀNH I. QUY ĐỊNH VỀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT “Sống tử tế, học đàng hoàng, kết nối năm châu” là quan điểm chủ đạo, bao quát toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Đại học Hoa Sen từ 2012 đến năm 2015. Trong đó, phòng và chống đạo văn là một trong những chương trình cụ thể hoá chủ trương trên. Đạo văn là hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền và thuộc về phạm trù đạo đức, pháp luật. Thực hiện khẩu hiệu: “Sống tử tế, học...
Đăng ký dịch vụ
FORM ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG   Lưu ý: – Mục * bắt buộc cung cấp các thông tin để được hỗ trợ tốt nhất. – Mục Nội dung cần ghi rõ thông tin Ngày giờ, nội dung yêu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ.
Facebook Youtube Tiktok Zalo