Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Thông tin Thư viện (Trung tâm) là một đơn vị của Trường Đại học Hoa Sen (ĐHHS), thuộc Ban Giám hiệu trực tiếp quản lý, có cơ cấu tổ chức như sau:

1) Sơ đồ tổ chức

2) Cơ cấu nhân sư

Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện

Ms Võ Hồng Hạnh

028 7309 1991 (Ext 12.310)

hanh.vohong2460@hoasen.edu.vn

Cửa hàng sách Đại học Hoa Sen

Ms Nguyễn Thị Lan

lan.nguyenthi@hoasen.edu.vn

Facebook Youtube Tiktok Zalo