Đại học Hoa Sen

Đọc tại chỗ & mượn sách

Đọc tại thư viện

 • Bạn đọc là sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên/CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào Thư viện.
 • Chọn sách trên kệ và sử dụng
 • Sau khi đọc xong, sách để tại QUẦY THỦ THƯ , sinh viên không cần xếp sách lên kệ

Mượn tài liệu về nhà

 • Bạn đọc là giảng viên, nhân viên phải đăng ký sử dụng dịch vụ, và đọc các Quy định về mượn sách và xử lý vi phạm trên Website Thư viện.
 • Bạn đọc là sinh viên phải học lớp HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN mới được đăng ký kích hoạt dịch vụ mượn sách về nhà – 02 ngày sau kể từ ngày đăng ký thì SV được mượn sách.

Quy trình về việc mượn tài liệu về nhà:

 • Bạn đọc tra cứu trên website Thư viện để nắm thông tin cần thiết về tài liệu (nhan đề, phân loại, tình trạng còn trong kho hay đã cho mượn)
 • Chọn sách trong kho Thư viện
 • Bạn đọc kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi mượn (nếu rách, ố vàng, gãy bìa, có vết bút mực, … thì ghi Phiếu xác nhận tình trạng sách – Phiếu này để sẵn tại quầy thủ thư)
 • Bạn đọc cung cấp Mã nhân viên/ Thẻ sinh viên khi mượn tài liệu tại quầy Phục vụ và Phiếu xác nhận tình trạng sách (nếu có)
 • Thủ thư làm thủ tục mượn tài liệu và ký tên vào phiếu xác nhận tình trạng sách (nếu có)
 • Sinh viên nhận lại tài liệu kèm Phiếu xác nhận tình trạng sách (nếu có) và thẻ sinh viên.

Quy trình trả tài liệu:

 • Bạn đọc cung cấp Mã nhân viên/ Thẻ sinh viên và tài liệu cần trả.
 • Thủ thư kiểm tra tình trạng sách/ phiếu xác nhận tình trạng sách và làm thủ tục trả sách
 • Sinh viên nhận lại thẻ sinh viên.​

Gia hạn tài liệu

 • Mỗi tài liệu mượn được gia hạn 1 lần (thời gian 2 tuần)
 • Tài liệu bị quá hạn sẽ không được gia hạn.
 • Cách thức gia hạn:

⇒ Gia hạn trực tiếp tại quầy Phục vụ các cơ sở của Thư viện

⇒ Đăng ký gia hạn trên Website tại đây

⇒ Gia hạn qua thư điện tử: askme@hoasen.edu.vn ( cung cấp họ tên, mã số sinh viên, tên sách…)


Trả sách liên cơ sở

 • Sinh viên mượn sách ở cơ sở này có thể trả sách tại cơ sở khác và ngược lại.
 • Điều kiện để trả sách liên cơ sở là: sách chưa bị quá hạn trả
 • Trong trường hợp sinh viên trả sách liên cơ sở nhưng trễ hạn, sinh viên phải về cơ sở đăng ký mượn ban đầu để hoàn hành thủ tục trả sách. 
Facebook Youtube Tiktok Zalo