Đại học Hoa Sen

Chính sách văn bản

CÁC CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH ĐàBAN HÀNH

I. QUY ĐỊNH VỀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT

“Sống tử tế, học đàng hoàng, kết nối năm châu” là quan điểm chủ đạo, bao quát toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Đại học Hoa Sen từ 2012 đến năm 2015. Trong đó, phòng và chống đạo văn là một trong những chương trình cụ thể hoá chủ trương trên.

Đạo văn là hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền và thuộc về phạm trù đạo đức, pháp luật. Thực hiện khẩu hiệu: “Sống tử tế, học đàng hoàng, kết nối năm châu”, Đại học Hoa Sen không chấp nhận những hành vi thiếu tự trọng và phạm pháp.

Tại Đại học Hoa Sen, đội ngũ sinh viên, giảng viên và nhân viên kiên trì theo đuổi triết lý đề cao thực học. Thực học là học vì giá trị tự thân của tri thức, kỹ năng, nhân cách;  học để hiểu, để làm, để sống; học để phát hiện và phát huy năng lực chính mình và người khác; học để khẳng định tài năng, tâm huyết, khả năng phản biện, sức sáng tạo của  mình và đồng nghiệp, đồng đội, đồng loại trong nỗ lực phục vụ cộng đồng, giữ gìn và tạo ra giá trị mới trong nền kinh tế tri thức.

Từ năm học 2013-2014, Đại học Hoa Sen đã đưa vào sử dụng phần mềm Turnitin – Đây là phần mềm giúp cho Giảng viên kiểm tra lỗi đạo văn của Sinh viên.

– Quyết định ban hành Quy định liêm chính học thuật: Xem tại đây.  
– Phụ lục Quyết định ban hành Quy định liêm chính học thuật: Xem tại đây.

1. Quy trình:

​- Thư viện sẽ tạo mới tài khoản Turnitin cho giảng viên có nhu cầu kiểm tra đạo văn (dành cho các môn học có yêu cầu làm đề án, luận văn, báo cáo …).

– Thư viện tổ chức lớp tập huấn sử dụng Turnitin dành cho các giảng viên mới.

– Liên hệ: Email Admin Turnitin: loi.tathuan@hoasen.edu.vn (Mr Tạ Thuận Lợi).

2. Quy định:

– Chỉ cấp tài khoản cho giảng viên cơ hữu của trường.

– Đối với giảng viên thỉnh giảng phải có email của trưởng Bộ môn yêu cầu tạo tài khoản.

– Giảng viên chỉ tạo tài khoản Turnitin cho sinh viên theo danh sách lớp của môn học cần kiểm tra (bằng tài khoản Email sinh viên mà trường cung cấp)

– Giảng viên không sử tài khoản Turnitin trường cấp cho việc giảng dạy bên ngoài trường. Nếu phát hiện sẽ khóa tài khoản và gửi thông tin cho Trưởng đơn vị/ BGH xử lý.

II. QUY ĐỊNH THU THẬP , LƯU TRỮ PHỔ BIẾN TÀI LIỆU NỘI SINH THƯ VIỆN Xem tại đây

III. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI LIỆU THƯ VIỆN Xem tại đây

IV. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN : Xem tại đây

V. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN: Xem tại đây

Facebook Youtube Tiktok Zalo