Giờ hoạt động

Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng

Thứ hai – Thứ sáu: 08h00 – 19h00 

Thứ bảy: 8h00 – 16h30

Địa điểm: tầng 08 – phòng 805

Cơ sở Quang Trung 2

Thứ hai – Thứ sáu: 07h30 – 18h00

Thứ bảy: 8h00 – 16h30

Địa điểm: tầng 03 – phòng 301

 

Lưu ý: Chủ nhật và các ngày lễ nghỉ

image