Đại học Hoa Sen – HSU

Thư ngỏ của HĐQT gửi GVNV, phụ huynh và sinh viên

Kính gửi:

  • Các anh chị giảng viên, nhân viên Trường Đại học Hoa Sen
  • Quý Phụ huynh
  • Các bạn sinh viên

Ngày 16/12/2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Trường Đại học Hoa Sen đã gửi tờ trình số 112/HĐQT-ĐHHS đề nghị UBND TP.HCM không công nhận Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng.

Quyết định này đã được đưa ra trên cơ sở xem xét và cân nhắc cẩn trọng những đóng góp của Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng trong những năm qua đối với Trường Đại học Hoa Sen, cũng như những sai phạm trong công tác quản lý tài chính và quá trình thao túng tổ chức quản trị nhà trường của bà. Đây thật sự là một quyết định rất cần thiết để ổn định tình hình của nhà trường và tạo điều kiện để thực hiện những đổi mới quan trọng để đưa Đại học Hoa Sen thoát khỏi trì trệ và vươn cao, vươn xa.

Ngày 15/11/2016, HĐQT đã gặp Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng, đề nghị bà từ nhiệm, nhưng bà đã không chấp thuận và sau đó liên tục có những hành vi bất hợp tác với HĐQT.

HĐQT cũng đã đề cử PGS.TS. Lưu Tiến Hiệp làm Hiệu Trưởng của Trường Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017. PGS.TS Lưu Tiến Hiệp là một trong bốn thành viên sáng lập Hoa Sen từ những ngày đầu (1991) và đã đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng điều hành công tác đào tạo của nhà trường trong suốt 16 năm (1996-2007). Với vai trò mới là Hiệu trưởng của Trường Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017, PGS.TS Lưu Tiến Hiệp có sứ mệnh làm cầu nối giữa quá khứ và tương lai của Đại học Hoa Sen. HĐQT cũng xin được thông tin thêm, do nhiệm kỳ của HĐQT nằm trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật Giáo dục và Điều lệ trường Đại học cho nên ở giai đoạn chuyển giao này PGS.TS Lưu Tiến Hiệp sẽ là Chủ tịch HĐQT và kiêm nhiệm Hiệu Trưởng. Hai vị trí này sẽ được tách biệt khi Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra trong thời gian tới.

Ngày 17/01/2017, UBND TP.HCM đã ra các Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc không công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen đối với bà Bùi Trân Phượng và Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen đối với PGS.TS Lưu Tiến Hiệp. Cả hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Như vậy, đây là một quá trình chuyển giao quyền lực một cách rất bình thường và chúng tôi cam kết đảm bảo quá trình chuyển giao này hoàn toàn đúng luật định để duy trì sự ổn định cho Trường Đại học Hoa Sen và giúp Trường Đại học Hoa Sen vượt qua những khó khăn, thách thức mà chúng ta đang đối mặt.

Với tầm nhìn đưa Hoa Sen thành một trường ĐH quốc tế của người Việt, HĐQT đã lựa chọn GS.TS. Trương Nguyện Thành cho vai trò lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen tương lai. GS. Trương Nguyện Thành, hiện là Giáo sư Hóa học của Đại học Utah (Hoa Kỳ).  Mặc dù sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, trong mười năm gần đây, GS. Thành đã giúp thành phố xây dựng và phát triển Viện Khoa học Tính toán TP. HCM và giữ vai trò là Viện Trưởng Khoa học từ khi thành lập từ năm 2007.  Ngoài ra GS Thành còn thành lập mạng lưới các nhà khoa học Việt toàn cầu, mục đích là để kết nối và hỗ trợ nhau phát triển trong đó có việc giúp giới nghiên cứu trong nước trong việc hội nhập quốc tế. Vì thường xuyên về Việt Nam, ông hiểu rõ những thách thức và cơ hội trong phát triển Giáo dục Đại học trong nước. GS. Thành đã nhận lời cộng tác với với trường trong vai trò Phó Hiệu trưởng thường trực và sẽ sinh sống tại TP trong thời gian tới để thực hiện sứ mệnh này.

Chúng tôi biết rằng, mọi sự thay đổi nào cũng luôn là khó khăn, đòi hỏi nhiều ý chí, nỗ lực và đôi khi gây nhiều tranh cãi, nhưng thay đổi là quy luật bất biến của cuộc sống. Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Hoa Sen trong 25 năm cũng đã chứng minh rằng, sự ra đời và phát triển của trường là ý tưởng và nỗ lực thực hiện của tất cả mọi người chứ không phải chỉ một vài người. Đây là một bước ngoặt lịch sử quan trọng của Trường Đại học Hoa Sen mà chúng tôi muốn nhấn mạnh: THAY ĐỔI – THÁCH THỨC – CƠ HỘI, như một thông điệp quan trọng để gửi đến quý phụ huynh, các anh chị GV-NV và các em SV của Trường Đại học Hoa Sen ngày hôm nay: Hãy cùng nhau thay đổi, vượt qua thách thức và hướng đến những cơ hội tốt hơn cho tương lai. Tất nhiên, sự thay đổi chỉ xảy ra khi tất cả chúng ta cùng tham gia, cùng cam kết và cùng liên kết lại với nhau để đòi hỏi có được sự thay đổi này, bởi nếu chúng ta tin tưởng vào con đường mà bản thân đã lựa chọn và kiên trì theo đuổi nó, những kết quả tốt đẹp sẽ đến như một điều tất yếu.

Kể từ ngày 17/01/2017, Trường Đại học Hoa Sen đã có lãnh đạo mới, chúng tôi mong muốn Ban lãnh đạo cùng với toàn thể giảng viên và nhân viên hãy gác lại những bất đồng, cùng hướng về mục tiêu chung để xây dựng Trường Đại học Hoa Sen trở thành một trường đại học quốc tế của người Việt. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ làm được điều này vì đường hướng lãnh đạo mới của ĐH Hoa Sen sẽ khắc phục được những hạn chế trước đây, bởi vì nó dựa trên tinh thần phát huy khả năng đóng góp của mọi cá nhân, nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của những người điều hành, đề cao sự hợp tác và tầm nhìn dài hạn, cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và bền vững hơn cho Đại học Hoa Sen.

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

PGS.TS Lưu Tiến Hiệp.

 

 

Facebook Youtube Tiktok Zalo