Đại học Hoa Sen – HSU

Thư chia buồn của Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen đến Tổng lãnh sự Pháp tại Việt Nam

Thưa ngài Đại sứ/Tổng lãnh sự Pháp tại Việt Nam,

Thay mặt Trường Đại học Hoa Sen, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Ngài và thông qua qua Ngài gửi tới nhân dân Pháp và gia quyến của cựu Tổng thống Jacques Chirac, đã ra đi vào ngày 26 tháng 9 năm 2019.
Sự ra đi của Tổng thống Jacques Chirac để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ đối với Pháp, mà còn đối với Việt Nam. Đây là một tổn thất lớn lao không thể bù đắp được. Chúng tôi muốn bày tỏ sự tôn kính đặc biệt đối với Tổng thống Jacques Chirac, người đã đỡ đầu rất nhiều cho việc thành lập Trường Đại học Hoa Sen năm 1991, hỗ trợ sự phát triển của trường trong những năm hoạt động đầu tiên, góp phần làm cho Trường Đại học Hoa Sen ngày nay phát triển và trở thành một trong những trường đại học danh tiếng với gần 10.000 sinh viên mỗi năm, bao gồm cả sinh viên Pháp theo diện trao đổi đại học.
Để tôn vinh về sự hỗ trợ và đỡ đầu của Tổng thống Jacques Chirac tại Trường Đại học Hoa Sen, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi và tích cực phát triển quan hệ đối tác với các trường Đại học Pháp, đặc biệt là trong các lĩnh vực xuất sắc được công nhận trên thế giới.
Một lần nữa, chúng tôi xin gởi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình, những người bạn thân của Tổng thống Jacques Chirac và nhân dân Pháp.

GS.TS Mai Hồng Quỳ

Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen

                                                                                                             ♦♦♦♦♦

Monsieur le Consul Général, 

Au nom de l’Université Hoa Sen et de l’ensemble de ses étudiants que je représente en tant que Présidente, je souhaite vous transmettre nos plus sincères condoléances pour les proches et les amis du Président Jacques Chirac dont nous avons appris le décès le 26 septembre 2019. 

Nous sommes solidaires du peuple Français dans son deuil national et nous souhaitons rendre un hommage particulier à votre Président Jacques Chirac qui a parrainé la création de l’Université Hoa Sen en 1991, a soutenu son développement au cours de ses premières années, faisant de l’Université  Hoa Sen aujourd’hui, l’une des plus prestigieuses du Vietnam avec près de 10 000 étudiants par an, comptant parmi eux des étudiants français dans le cadre des échanges universitaires. 

Pour faire honneur à la mémoire de l’action de soutien et de parrainage du Président Jacques Chirac à notre Université, nous continuons à poursuivre et à développer activement les partenariats avec les Universités Françaises, notamment dans les domaines d’excellence du savoir faire français reconnus à l’international .

Toutes nos pensées accompagnent la famille, les amis proches du Président Jacques Chirac et le peuple français. 

Madame Quy Mai Hong, 

Présidente de l’Université Hoa Sen

Facebook Youtube Tiktok Zalo