Đại học Hoa Sen – HSU

Tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng và Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục (mới)

Trong ba ngày từ 29 – 31/8 tại cơ sở Nguyễn Văn Tráng, trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức lớp công tác Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục (mới) với sự tham gia của 80 giảng viên, nhân viên.

Chương trình được thực hiện với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP. HCM.

TS Nguyễn Quốc Chính

Buổi tập huấn trang bị cho người học những thông tin về chủ trương, chính sách và các yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, hiểu được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng tại cơ sở giáo dục, nắm được tổng quan về bộ tiêu chuẩn và hiểu rõ các nguyên tắc áp dụng trong bộ tiêu chuẩn mới;…

Phát biểu mở đầu lớp Tập huấn, Cô Phạm Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Đảm bảo chất lượng và tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục (mới) trong việc xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường; đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế với mục tiêu xây dựng ĐHHS thành trường đại học quốc tế của người Việt. Ban Giám hiệu mong rằng qua lớp Tập huấn này sẽ làm tăng cường năng lực đánh giá chất lượng đào tạo cho các GV, NV Nhà trường.

Các thành viên trong nhóm thảo luận.

tap huan dam bao chat luong dh hoa sen

TS Nguyễn Quốc Chính lắng nghe ý kiến của đại diện nhóm

Tại lớp tập huấn, TS Nguyễn Quốc Chính đã cung cấp cho người học những nội dung như: mô hình ĐBCL cấp cơ sở đào tạo theo AUN-QA; Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo của AUN-QA; Các tiêu chuẩn trong nhóm Hệ thống (Systemic QA); Các tiêu chuẩn trong nhóm Hoạt động đào tạo; Các tiêu chuẩn trong nhóm NCKH+ Phục vụ cộng đồng.

tap huan dam bao chat luong

Trong quá trình tập huấn, ngoài các báo cáo trình bày, các học viên của lớp tập huấn được tham gia thảo luận, làm bài tập nhóm để hiểu rõ bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp đơn vị đào tạo của AUN-QA; Phân tích được nội hàm – các yêu cầu của tiêu chí/tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở đào tạo (bộ tiêu chuẩn mới); hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá.

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên có cơ hội trao đổi, thảo luận những vấn đề thuận lợi và khó khăn trong quá trình tự đánh giá và đảm bảo chất lượng.

Hoàng Lan

Facebook Youtube Tiktok Zalo