Đại học Hoa Sen – HSU

Tập huấn chuyên sâu công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Trong hai ngày 1/3 và 2/3/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm định giáo dục đã phối hợp với các khoa thuộc trường Đại học Hoa Sen và Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQGTPHCM) đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp chương trình đào tạo của AUN-QA cho 50 cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc 5 khoa trong trường.

Đợt tập huấn đã giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên tham dự nắm rõ về nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí, hoạt động tổ chức tự đánh giá cũng như quy trình thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA.

Hoạt động tập huấn này là bước chuẩn bị quan trọng để các khoa thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và hướng đến đăng ký đánh giá ngoài với AUN-QA.

Tap huan tu danh gia AUN_Dh Hoa Sen

TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP.HCM) hướng dẫn công tác tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA.

Đại diện nhóm trình bày ý tưởng 

TT Nghiên cứu và Kiểm định giáo dục đại học

 

Facebook Youtube Tiktok Zalo