Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa trường Đại học Hoa Sen và Pearson Education

Nhằm đẩy mạnh và phát triển quan hệ hợp tác trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và khảo thí tiếng Anh, ngày 21/04/2022, Trường Đại học Hoa Sen đã có buổi ký kết ghi nhớ hợptác với Pearson Education, tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới với hơn 20,000 nhân viên hoạt động tại hơn 70 quốc gia với sứ mệnh hỗ trợ mọi người đạt được những tiến bộ trong cuộc sống thông qua con đường học tập. Pearson cung cấp tài nguyên, học liệu, công nghệ giáo dục, khảo thí cùng hệ thống bằng cấp chứng chỉ giúp người học trên toàn thế giới vươn đến những mục đích cao hơn và khơi dậy được toàn bộ tiềm năng của bản thân.

Hai bên mong muốn nghiên cứu hợp tác và triển khai các lĩnh vực căn bản sau:

  • Cung cấp cho toàn bộ giáo viên và sinh viên của HSU một hệ thống tài nguyên, học liệu hỗ trợ dạy và học phong phú, hiệu quả, áp dụng các công nghệ giáo dục tiên tiến nhất, cùng các ưu đãi hỗ trợ tài liệu giảng dạy cho giáo viên theo chính sách của Pearson.
  • Phát triển và triển khai hệ thống chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh sử dụng các bài thi của Pearson, bao gồm Versant và PTE Academic, cũng như công nhận các chứng chỉ này tương đương với các chuẩn đầu vào và đầu ra năng lực tiếng Anh cho từng giai đoạn đào tạo tại HSU. Số lượng bài thi Versant dự kiến hằng năm tại HSU vào khoảng tối thiểu 2,000 bài thi.
  • Thiết lập và triển khai khuôn khổ và chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn được chuẩn hóa cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, bao gồm nâng cao năng lực tiếng Anh, tăng cường kỹ năng giảng dạy và bổ trợ kiến thức chuyên môn.
image