Đại học Hoa Sen – HSU

Nâng cao chất lượng thông tin từ ảnh vệ tinh với dữ liệu đám đông

Đó là đề tài khoa học do PGS.TS Vũ Tường Thụy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen làm chủ nhiệm, được quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia – NAFOSTED tài trợ thực hiện trong vòng 2 năm.

Đề tài này còn có tên tiếng Anh là “Enhance the quality of remote-sensing-derived information with crowd-sourced data”. Nhằm phát triển một giải pháp thiết thực cho các thành phố ở Việt Nam và mở rộng tới các nước đang phát triển khác, đề tài này bắt đầu với TP.HCM – thành phố lớn nhất và phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.

Đây là ý tưởng hoàn toàn mới, lần đầu tiên được áp dụng cho dữ liệu của Việt Nam, trong đó tận dụng dữ liệu đám đông trên mạng internet (hoặc được cung cấp bởi cộng đồng) để cải thiện chất lượng thông tin của các ảnh vệ tinh độ phân giải 15m và 2.5m.

PGS.TS Vũ Tường Thụy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen

PGS.TS Vũ Tường Thụy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen là chủ nhiệm đề tài.

PGS.TS Vũ Tường Thụy cho biết, đề tài sử dụng hai độ phân giải này không vì đây là độ phân giải phù hợp nhất, nhưng là phổ biến nhất và do đó, việc triển khai thực tế sẽ thuận tiện hơn. Ảnh 15-30m ngày nay được cung cấp miễn phí, trong khi ảnh 2.5m có thể thu thập từ vệ tinh SPOT, ALOS, đặc biệt VNRED-Sat1 của Việt Nam và nhiều nguồn khác.

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Hoa Sen bao gồm PGS.TS Vũ Tường Thụy và TS Nguyễn Trùng Lập, một chuyên gia về khoa học tri thức cùng sự cộng tác của Trung tâm ứng dụng công nghệ vệ tinh miền Nam (thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam), kế thừa chuyên môn và kinh nghiệm từ nhóm OSGEO.UNMC (do TS. Thuỵ thành lập trước đây tại Đại học Nottingham).

Thách thức của đề tài bao gồm việc tích hợp thông tin nhìn từ phương ngang của dữ liệu đám đông với ảnh viễn thám nhìn từ trên cao, và mật độ của dữ liệu đám đông tương ứng với độ phân giải viễn thám.

Công trình nghiên cứu này sẽ được báo cáo tổng kết vào tháng 11-12/2020. Dự kiến, công trình sẽ được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế, được đưa vào đào tạo cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh…

Trước khi gia nhập trường Đại học Hoa Sen, chủ nhiệm đề tài – PGS.TS Vũ Tường Thụy đã thành lập và lãnh đạo nhóm OSGEO.UNMC với trọng tâm nghiên cứu về phân tích dữ liệu không gian địa lý lớn. Sau một quá trình nghiên cứu phát triển dài hạn, TS Thụy đã công bố nhiều nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực viễn thám đô thị, dữ liệu đám đông và xử lý dữ liệu lớn. TS Thụy cũng là tác giả đầu tiên đề xuất giải pháp dùng nhiều cấp độ của viễn thám cho ứng phó khẩn cấp thiên tai, hiệu quả về mặt chi phí. Đến tháng 3/2019, H-index của PGS.TS Vũ Tường Thụy là 16.

Hoàng Nguyễn

Facebook Youtube Tiktok Zalo