Đại học Hoa Sen – HSU

Hội thảo Tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở cho nghiên cứu, giảng dạy

Ngày 24/10/2017, tại cơ sở Nguyễn Văn Tráng, Thư viện Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức buổi Hội thảo “Tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở cho nghiên cứu, giảng dạy” vào sáng. Hội thảo nhằm giúp giảng viên, các nhà nghiên cứu, sinh viên, người làm công tác thư viện nhìn nhận, đánh giá đúng mức về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên thông tin mở trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời giúp cho người dùng tiếp cận được các nguồn tài liệu nghiên cứu chất lượng;

TS Le Trung Nghia

TS. Lê Trung Nghĩa

Hội thảo đã thu hút đông đảo giảng viên các khoa, sinh viên Trường Đại học Hoa Sen cũng như giảng viên các trường đại học khác. Báo cáo chính tại Hội thảo là TS. Lê Trung Nghĩa – Chủ tịch hội đồng tư vấn chuyên môn Bộ Khoa học Công nghệ – Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia về Công nghệ.

Buổi hội thảo thu hút đông đảo người tham dự.

TS. Lê Trung Nghĩa đã trình bày các nội dung cụ thể như: Khoa học mở rất cần cho Cách mạng công nghiệp 4.0; Tìm kiếm & khai thác nguồn tài nguyên thông tin mở cho nghiên cứu, giảng dạy; Hệ thống giấy phép nguồn mở, tính tương thích của các loại giấy phép và các lĩnh vực sử dụng giấy phép mở.

Khai thác nguồn mở là xu thế hiện nay của các trường đại học trên thế giới nhằm tận dụng và cùng nhau chia sẻ nguồn thông tin khổng lồ với chí phí thấp hoặc không mất phí. Tuy nhiên để sử dụng tốt nguồn này người dùng cần có hiểu biết nhất đinh về cách chọn lọc, đánh giá cũng như tuân thủ một số quy định về bản quyền & quyền tác giả trong thời đại số. Buổi hội thảo đã giúp các giảng viên, nhà nghiên cứu, mọi người có nhu cầu sử dụng thông tin nói chung tìm hiểu và tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin mở, với rất nhiều tài liệu chất lượng dành cho nghiên cứu, giảng dạy.

HL

Facebook Youtube Tiktok Zalo