Đại học Hoa Sen – HSU

Hội thảo khoa học “Vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng vào việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị”

Sáng ngày 19/8/2017, Bộ môn Lý luận chính trị – Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị” tại số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM.

Hoi thao khoa hoc Bo mon ly luan chinh tri

TS. Lương Văn Tám – Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị, trường Đại học Hoa Sen – Ảnh: Thanh Mai

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Lương Văn Tám – Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị cho biết hội thảo được tổ chức nhằm quán triệt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn một số vấn đề cốt yếu trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, trên cơ sở đó vận dụng vào việc giảng dạy môn lý luận chính trị tại các Trường Đại học và Cao đẳng.

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của đông đảo các đại biểu, giảng viên từ các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện như: Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, Trường Đại học Công Nghiệp, Đại học Tài Nguyên và Môi Trường, Đại học Huflit, Đại học Xây Dựng, Trường Cao Đẳng sư phạm Trung ương Tp.HCM, Học viện Cán Bộ Tp.HCM, Viện KHXH vùng Nam bộ… cùng nhiều giảng viên và nhân viên của nhà trường.

DH Hoa Sen hoi thao khoa hoc bo mon ly luan chinh tri

Đông đảo đại biểu các trường về tham dự – Ảnh: Thanh Mai

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được rất nhiều bài tham luận của các giảng viên trong và ngoài trường. Nội dung của các bài tham luận lần này rất phong phú, đa dạng, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của giảng viên trong giảng dạy các môn Lý luận Chính trị.

Ban tổ chức đã lựa chọn được 14 bài đưa vào kỷ yếu hội thảo. Nội dung các bài tham luận bàn về các vấn đề như quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy một số nội dung của phần Triết học Mác- Lênin, CNXH khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu cũng đã trao đổi và làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản và quan trọng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; vấn đề môi trường tự nhiên và biến đổi khí hậu; vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiên đấu của Đảng…

Hoi thao khoa hoc bo mon ly luan chinh tri truong dh hoa sen to chuc

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội trường – Ảnh: Thanh Mai

Cũng tại hội thảo, nhiều tham luận trình bày những nghiên cứu, phân tích tâm huyết sắc bén về các vấn đề đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; các vấn đề về về văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng… Trên cơ sở phân tích làm rõ các quan điểm của Đảng trong các Văn kiện Đại hội XII, các đại biểu đã chia sẻ cách thức vận dụng thông qua những quan điểm đó vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị một cách thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tổng kết hội thảo, TS. Lương Văn Tám – Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị đã đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các đại biểu, các thầy cô giáo tạo nên sự thành công của hội thảo đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục tổ chức các hoạt động khoa học về nghiên cứu đường lối chủ trương của Đảng để tuyên truyền có hiệu quả nhất đối với  sinh viên, góp phần giúp người học nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng, sớm đưa quan điểm, đường lối thành nhận thức khoa học và hành động cách mạng cụ thể./     

Minh Quang                                                               

Facebook Youtube Tiktok Zalo