Đại học Hoa Sen – HSU

Quy chế học bổng

Trung tâm Trải nghiệm sinh viên thân gửi các bạn sinh viên về Quy chế học bổng Trường Đại học Hoa Sen. Thông tin này giúp các em nắm rõ hơn về đối tượng cấp học bổng, điều kiện cấp học bổng của Trường. Chi tiết tải file đính kèm.

Facebook Youtube Tiktok Zalo