Đại học Hoa Sen – HSU

Dự án của TT Service-Learning được Quỹ JIFF xét duyệt tài trợ lên đến 1,2 tỷ đồng

Dự án “Tăng cường nhận thức pháp lý của trẻ em nhập cư qua các hình thức nghệ thuật cộng đồng và tư duy thiết kế” của Trung tâm Service-Learning, trường Đại học Hoa Sen đã được Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) và tổ chức Oxfarm tại Việt Nam được xét duyệt tài trợ lên đến 1,2 tỷ đồng. 

Ngày 03/6/2020, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) đã đón tiếp và làm việc cùng Đoàn đánh giá của Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) và tổ chức Oxfam Việt Nam. Trong buổi này, Đoàn đã tìm hiểu năng lực của HSU trong việc quản lý dự án, nhân sự và tài chính. Các đánh giá này là cơ sở cho việc ký kết hợp đồng tài trợ dự án “Tăng cường nhận thức pháp lý của trẻ em nhập cư qua các hình thức nghệ thuật cộng đồng và tư duy thiết kế”.


Viện sĩ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, thành viên TT Service-Learning và Đoàn đánh giá chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc.

Đây là dự án do Trung tâm Service-Learning, HSU ứng tuyển trong đợt kêu gọi nộp đề xuất sáng kiến tư pháp của Quỹ JIFF và tổ chức Oxfam tại Việt Nam với chủ đề “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền của người dân trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục”.

Dự án của HSU là 1 trong 19 sáng kiến được đánh giá chất lượng, mang tính thiết thực và phù hợp với yêu cầu của Quỹ JIFF và được xét chọn tài trợ. Theo đó, dự án sẽ được tài trợ 1,2 tỷ đồng trong 12 tháng.  

Với mục tiêu cung cấp kiến thức pháp lý cho trẻ em và phụ huynh nhập cư bằng nghệ thuật cộng đồng và tư duy thiết kế, dự án cam kết mang đến cho trẻ em một không gian tiếp cận kiến thức pháp lý theo độ tuổi và khuyến khích phát triển sản phẩm truyền thông kết hợp nghệ thuật.

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) do Liên minh châu Âu tài trợ và Oxfam vận hành được thành lập nhằm tài trợ cho các sáng kiến giúp tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền cho công dân Việt Nam, đặc biệt là các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo.

Facebook Youtube Tiktok Zalo