Đại học Hoa Sen – HSU

Dự án ‘Connecting with the World through STEAM’ của HSU chiến thắng Vòng kêu gọi tài trợ

Vào cuối tháng 4/2019 vừa qua, dự án “Connecting with the World through STEAM” của Trung tâm Service-learning, trường Đại học Hoa Sen đã xuất sắc chiến thắng Vòng kêu gọi tài trợ lần 1/2019 của Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN.

STEAM là giáo dục tích hợp giữa Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering), Nghệ thuật (Arts) và Toán học (Mathematics). STEAM sử dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành, trải nghiệm sáng tạo, các phương pháp giáo dục tiến bộ và linh hoạt.

Xuất phát ý tưởng kết nối STEAM và Service-learning (học thông qua phục vụ cộng đồng) nhằm tạo ra cơ hội để sinh viên trường Đại học Hoa Sen học trong việc tổ chức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi từ 6-10 khám phá thế giới xung quanh, Trung tâm Service-learning của trường Đại học Hoa Sen đã nộp đề xuất dự án “Connecting the World through STEAM” đến Vòng kêu gọi tài trợ lần 1/2019 của Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN.

Sau gần 2 tháng xét duyệt, cuối tháng 4/2019 vừa qua, dự án “Connecting with the World through STEAM” của Trung tâm Service-learning, trường Đại học Hoa Sen đã xuất sắc vượt qua vòng hồ sơ, là dự án Service-learning duy nhất trình bày tại sự kiện “Thuyết trình và Phản biện dự án cộng đồng” và chiến thắng Vòng kêu gọi tài trợ lần 1/2019.

Dự án đã thuyết phục Hội đồng tài trợ bởi các mục tiêu bền vững mà dự án cam kết hướng đến, bao gồm (1) Mục tiêu phục vụ cộng đồng: sinh viên gia tăng kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng qua tương tác với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua việc phục vụ cộng đồng, sinh viên có cơ hội học và phục vụ, học các bài học từ thực tế, thêm hiểu biết về xã hội cũng như gia tăng trách nhiệm công dân và (2) Mục tiêu phát triển cộng đồng: các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các đối tác cộng đồng được phát triển kiến thức STEAM, gia tăng tính sáng tạo, tư duy logic, cải thiện hiệu quả học tập cũng như phát triển các kỹ năng mềm một cách toàn diện.

Trung tâm Service-learning, trường Đại học Hoa Sen sẽ tập hợp nhóm chuyên gia của trường Đại học Hoa Sen và đối tác doanh nghiệp tham gia dự án. Đội ngũ chuyên gia này sẽ xây dựng kiến thức, kỹ năng STEAM cũng như cung cấp kiến thức, kỹ năng bổ trợ giúp sinh viên làm việc với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phát triển năng lực lãnh đạo của sinh viên. Đồng thời, nhóm chuyên gia sẽ hỗ trợ sinh viên khảo sát nhu cầu để tìm ra các chủ đề mà trẻ yêu thích để làm cơ sở cho việc biên soạn tài liệu giáo dục STEAM.

Các sinh viên tham gia dự án sẽ tổ chức các buổi tham quan doanh nghiệp để trẻ có cơ hội học STEAM trực tiếp qua sản phẩm, cung cấp các buổi sinh hoạt (workshop) về STEAM phù hợp với mong đợi của trẻ, tổ chức hội chợ khoa học cho trẻ và tổ chức triển lãm STEAM tại trường Đại học Hoa Sen.

Dự kiến thực hiện trong thời gian 6 tháng, từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, dự án “Connecting with the World through STEAM” có ý nghĩa trong việc xây dựng mối liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học – doanh nghiệp và đối tác cộng đồng trong việc phát triển giáo dục STEAM cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; phát triển Doing Good Index cho trường Đại học trong việc tạo các giá trị chung cùng các tổ chức xã hội.

Các nhân sự của dự án: ThS. Trương Nguyễn Bảo Trân (Quản lý dự án, hình giữa), TS. Vũ Tường Thụy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen (Cố vấn dự án, hình phía trên bên trái), TS. Nguyễn Minh Anh (Chuyên gia đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu và Phát triển Khoa học, hình phía dưới bên trái) và TS. Giang Thúy Minh (Khoa Khoa học và Kỹ thuật, hình phía trên bên phải) và Điều phối dự án: Trương Thị Kim Oanh.

Các sinh viên cùng tham gia thực hiện dự án.

Trường Đại học Hoa Sen là một trong những trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam triển khai thành công mô hình Service-learning (Học thông qua phục vụ cộng đồng) thông qua các dự án, nghiên cứu khoa học ứng dụng và đặc biệt là môn học Service-learning. Chi tiết hoạt động Service-learning tại trường Đại học Hoa Sen, truy cập tại website https://servicelearning.hoasen.edu.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/trungtamSL/

Trương Thị Kim Oanh

Facebook Youtube Tiktok Zalo