Đại học Hoa Sen – HSU

Đóng học phí học kỳ 14.1A năm học 2014-2015 áp dụng cho hệ Liên thông ĐH nhập học đợt 1 khoá 14.1

Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc đóng học phí HK 14.1A áp dụng cho sinh viên hệ Liên thông Đại học nhập học năm 2014-2015 như sau:

1. Học phí:    

  • Mức học phí chương trình liên thông khóa 14.1 được áp dụng như mức học phí của chương trình Đại học hệ chính quy năm 2014.
  • Mức học phí của từng sinh viên (SV) sẽ tùy thuộc vào số lượng tín chỉ/môn học mà  SV phải hoàn tất theo yêu cầu của CTĐT sau khi đã được trường công nhận khối lượng kiến thức miễn trừ.
  • Đối với học kỳ 14.1A để thuận tiện cho thí sinh khi làm thủ tục nhập học, thí sinh sẽ đăng ký môn học (ĐKMH) trước khi nộp hồ sơ nhập học vì có một số môn học đã được miễn trừ.

2. Miễn giảm học phí:

a. Đối tượng và chính sách:

  • Cựu SV Hoa Sen đăng ký nhập học hệ Liên thông được giảm 10% học phí cho các môn học lần đầu thuộc LTM của khoá học, không bao gồm các môn học lại hoặc học cải thiện điểm.

b. Thủ tục miễn giảm học phí:

  • SV thuộc diện miễn giảm học phí: Khi ĐKMH trên hệ thống thông tin SV học phí đã được ghi nhận giảm trực tiếp.

3.  Khoản thu Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Tai nạn (BHTN) và đồng phục thể dục (ĐPTD):

a. BHYT: 290.000 đồng/năm;     

b. BHTN:  30.000 đồng/năm

Riêng SV thuộc diện cận nghèo: có giấy xác nhận diện cận nghèo theo mẫu của địa phương được áp dụng mức phí BHYT là   207.000 đồng/năm.

c.  ĐPTD:  160.000 đồng/bộ

4. Thời hạn và địa điểm đóng học phí, BHYT, BHTN và ĐPTD:

a. Thời hạn:

  • Khi làm thủ tục nhập học:  Từ ngày 15/08/2014 đến 16g00 ngày 20/08/2014;
  • Trong quá trình học: Mốc thời gian qui định trong thông báo hướng dẫn ĐKMH (mục 5).

b. Địa điểm:

  • Khi làm thủ tục nhập học:  Phòng Kế toán Tài chính – Trường Đại học Hoa Sen số 08 Nguyễn Văn Tráng – Quận 1 – TP.HCM.
  • Trong quá trình học: Các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển (BIDV).

5. Mốc thời gian liên quan chung trong việc ĐKMH HK14.1A:

TT

Nội dung

Thời hạn

Ghi chú

1

SV ĐKMH  theo quy định trong hướng dẫn nhập học

Từ ngày 15/08/2014 đến 16h00 ngày 20/08/2014

 

2

SV đóng học phí nhập học theo kết quả ĐKMH

3

Xem lại thời khóa biểu

Ngày 03/09/2014

htttsv

4

Ngày bắt đầu HK

Ngày 08/09/2014

Theo TKB đã ĐKMH

 Lưu ý: Trường chỉ nhận hồ sơ nhập học của SV khoá 2014-2015 sau khi đã đóng học phí

Thông báo chi tiết, vui lòng xem tại đây

Facebook Youtube Tiktok Zalo