Đại học Hoa Sen – HSU

ĐH Hoa Sen tiếp tục hoạt động đào tạo trở lại bình thường từ 01/03/2021

Căn cứ Công văn số 546/UBND-VX của UBND TP.HCM ngày 24/2/2021 về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên thành phố quay lại trường từ ngày 01 tháng 03 năm 2021; Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Đại học Hoa Sen,
Phòng đào tạo thông báo cho sinh viên (SV), giảng viên (GV) về việc tiếp tục các hoạt động đào tạo trở lại bình thường tại trường từ ngày 01/03/2021 như sau:

Facebook Youtube Tiktok Zalo