Thành tựu

Kiểm định, xếp hạng chất lượng cơ sở giáo dục
27/02/2023
Trường Đại học Hoa Sen đã đạt được các chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục gồm:
Kiểm định và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
27/02/2023
Các chứng nhận kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo đã đạt của Trường Đại học Hoa Sen bao gồm:

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Instagram Youtube image