Đại học Hoa Sen – HSU

Đại học Hoa Sen trở thành thành viên liên kết của Tổ chức AUN – QA

Từ tháng 7/2016, Trường Đại học Hoa Sen đã trở thành thành viên liên kết (Associate membership) của tổ chức AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance). Đây là bước quan trọng để Trường Đại học Hoa Sen có thể tiến hành công tác đăng ký kiểm định chất lượng với tổ chức này.

Để có thể trở thành thành viên liên kết của tổ chức này, đòi hỏi những điều kiện như là: Trường đại học phải đạt được các tiêu chuẩn do Bộ Giáo Dục hoặc những trung tâm kiểm định quốc gia của nước sở tại đề ra; phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục từ 10 năm trở lên; phải có những hoạt động đảm bảo chất lượng cụ thể để hỗ trợ quá trình kiểm định của tổ chức AUN- QA.

Dai hoc Hoa Sen tro thanh thanh vien lien ket cua to chuc AUN QA

Giấy chứng nhận trường Đại học Hoa Sen là thành viên của tổ chức AUN – QA

Một khi trở thành thành viên liên kết của tổ chức AUN – QA, Trường Đại học Hoa Sen sẽ:

  • Có cơ hội được tham gia vào các chương trình AUN – QA, và các dự án phát triển sáng kiến chung giữa các thành viên với nhau và các đối tác khác.
  • Được tham dự những hội thảo lớn trong mạng lưới các CQO (Chief Quality Officer) – trưởng đơn vị đảm bảo chất lượng – trong khu vực Đông Nam Á.
  • Có cơ hội được đăng ký đánh giá chương trình của mạng lưới AUN – QA.
  • Được ưu tiên tham dự các buổi tập huấn, huấn luyện vì đặc quyền là thành viên của mạng lưới AUN – QA.
  • Có cơ hội được chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giữa các thành viên trong mạng lưới.

Cho tới nay có 13 trường đại học ở VN được kết nạp làm thành viên liên kết (ngoài 3 trường thành viên chính thức).

Từ năm 2012, Trường Đại học Hoa Sen đã là thành viên liên kết của Tổ chức INQAAHE (Mạng lưới các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế). Với việc trở thành thành viên liên kết của Tổ chức AUN – QA, một lần nữa trường Đại học Hoa Sen khẳng định quyết tâm hội nhập với các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Trường Đại học Hoa Sen

Facebook Youtube Tiktok Zalo