Đại học Hoa Sen – HSU

Cựu sinh viên Đại học Hoa Sen kết nối doanh nghiệp và nhà trường

Với kiến thức, kỹ năng học tập tại trường cùng những nỗ lực không ngừng, trong những năm qua, nhiều thế hệ cựu sinh viên Trường Đại học Hoa Sen đã đạt được nhiều thành công đáng kể tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay hằng năm luôn giữ vững ở con số trên 76% mặc dù từ năm 2012 – 2014 tình hình kinh tế khó nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp giảm xuống đáng kể.

Thành công của cựu sinh viên Đại học Hoa Sen cho thấy chất lượng đào tạo của nhà trường đã được các doanh nghiệp đánh giá cao. Các chương trình đào tạo bậc Cao đẳng – Đại học tại Đại học Hoa Sen đã giúp người học chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng làm việc cần thiết cho nghề nghiệp mà mình đã chọn để sử dụng cho công việc tại doanh nghiệp trong tương lai mà họ sẽ làm việc. Đây là một trong những điểm cốt lõi đòi hỏi các chương trình đào tạo luôn  có sự cập nhật và tính ứng dụng cao nhằm đáp ứng các nhu cầu về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, hằng năm, Trường Đại học Hoa Sen đều tổ chức các chương trình trao đổi, chia sẻ cùng doanh nghiệp để cập nhật chương trình đào tạo theo kịp sự phát triển của các ngành nghề và đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp thì trường. Bên cạnh đó, nhà trường còn lắng nghe các ý kiến đóng góp từ các cựu sinh viên ra trường. Việc chia sẻ, đóng góp ý kiến cho các chương trình đào tạo chính là sự thể hiện trách nhiệm xã hội của cựu sinh viên Đại học Hoa Sen cho các thế hệ sau, giúp sinh viên thụ hưởng được một chương trình đào tạo ngày càng tốt hơn. 

Trương Thanh

Facebook Youtube Tiktok Zalo