Đại học Hoa Sen – HSU

Bộ môn tâm lý xuất sắc giành giải trong Cuộc thi Nghiên cứu về lao động

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2019 vừa qua, cuộc thi Nghiên cứu về Lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức đã công bố kết quả với năm đề tài nghiên cứu xuất sắc nhất. Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học về lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực quan hệ lao động ở Việt Nam. Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động là một hoạt động thuộc dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới của ILO do Chính phủ Canada tài trợ. 

GV Pham Thi Thuy Tien - BM Tam ly

Giảng viên Phạm Thị Thủy Tiên và các Giảng viên Bộ môn Tâm lý học

Trong đó, đề tài nghiên cứu “Mối quan hệ giữa phân biệt đối xử theo giới và sự hài lòng trong công việc và sức khỏe tâm thần của người lao động Việt Nam” của Bộ môn Tâm lý học – Đại học Hoa Sen, do Thạc sĩ Phạm Thị Thủy Tiên làm chủ nhiệm đã xuất sắc đạt Giải Nhì của cuộc thi. Báo cáo nghiên cũng lựa chọn để được trình bày tại Hội thảo lao động quốc gia do ILO và Bộ LĐTBXH đồng tổ chức vào tháng 7 năm 2019 tại TP. HCM.

Nghiên cứu cho thấy sự phân biệt đối xử về giới có thể dự báo mức độ hài lòng trong công việc cũng như sức khỏe tinh thần của người lao động bất kể giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, thu nhập và kinh nghiệm làm việc. Phát hiện của nghiên cứu là một trong những dữ liệu đầu tiên về tác động của phân biệt đối xử về giới lên người lao động, góp phần đem lại các khuyến nghị về chính sách về giới tại Việt Nam.

SV ngành tâm lý

Hoạt động do sinh viên ngành Tâm lý học tổ chức tại Campus Tour năm 2019

Thành tích này góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học của các Giảng viên của Bộ môn Tâm lý học – Đại học Hoa Sen. Đồng thời thể hiện định hướng ứng dụng tâm lý học vào điều kiện thực tế mà Bộ môn đang hướng tới.

Facebook Youtube Tiktok Zalo